Frågor eller önskemål?

Du kan alltid nå oss på Rammakarna om du vill göra beställningar eller vill veta mer om vårt utbud av ramar, lister och upphängningssystem.

» Kontakta oss

Köpvillkor

Ändringar och fel

Rammakarna reserverar sig för felaktiga uppgifter på hemsidan rörande såväl pris, format, storlekar som bilder och utseende. Rammakarna förbehåller sig vidare rätten att ändra sådana uppgifter utan att kontakta köparen innan.

Äganderätt och betalning

Äganderätten för samtliga produkter sålda av Rammakarna kvarstannar hos Rammakarna till fullständig betalning är Rammakarna tillhanda.

Kundregistrering

Rammakarna garanterar att samtliga personuppgifter som lämnas till oss hanteras med största sekretess. Detta innefattar namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och övrigt som registreras.
Samtliga uppgifter sparas tre månader efter att de registrerats. Därefter raderas uppgifterna.

Hantering av bildfiler

Rammakarna kan i vissa fall behöva göra vissa mindre ändringar i uppladdade bilder avseende storlek och bildkvalitet för att optimera bilden så att den passar inramningen som beställts. Rammakarna förbehåller sig då att göra dessa ändringar utan kundens godkännande. 
Uppladdade bilder raderas liksom övriga uppgifter tre månader efter gjord beställning.

Betalning

Betalning görs antingen med kreditkort på hemsidan eller vid avhämtning i butiken. 
Beställning som betalas med kreditkort skickas med posten senast tio arbetsdagar efter gjord beställning. 
Vid beställning som ska avhämtas i butik kommer en bekräftelse att skickas via mejl när beställningen är färdig. Gjord beställning som avhämtas i butik ska finnas färdig senast tio arbetsdagar efter beställning. Gjord beställning ska vara avhämtad senast en månad efter beställningstillfälle. 
Om kunden ej hämtat ut gjord beställning inom en månad efter beställningstillfälle kommer Rammakarna att fakturera kunden hela beloppet samt faktureringsavgift. Gjord beställning som inte betalas inom en månad efter fakturering kommer att skickas till inkasso. 
Gjord beställning som betalats, men inte hämtats ut efter tre månader kommer att skickas till kunden och kunden får då betala samtliga frakt- och emballeringsavgifter.

Fraktkostnad

Hela fraktkostnaden för gjord beställning betalas av kunden.

Avbeställning

Så snart du klickat på knappen ”Genomför köp” påbörjas automatiskt produktionen av din beställning. Det innebär att du inte kan ångra eller avbeställa din beställning eftersom produktionen av din specialbeställda ram redan är igång.

Leveranser

Transportskador skall omgående meddelas Rammakarna, dock senast 14 dagar efter mottagen leverans. Leveranser med synliga transportskador skall vid leverans omedelbart anmälas till distributören.
I händelse av att något försvinner under transport är det avsändaren av försändelsen som är ansvarig för att göra en reklamation till Posten.

Reklamation

Allmänna Reklamationsnämnden bevakar konsumenters rätt, Rammakarna följer AR:s rekommendationer. Om du vill reklamera dina inramningar eller bilder har du rätt göra en reklamation inom 15 dagar från leveransdatum. Ring eller mejla gärna oss så hjälper vi till med din reklamation.

Användarvillkor

Rammakarna förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. Varje gång du använder denna tjänst förbinder du dig att följa gällande villkor.

Sekretesspolicy

Rammakarna förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

Rammakarna skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkorts-nummer, behandlas.

 

Fakta om företaget

Namn: Rammakarna på Östermalm AB

Organisationsnummer: 556582-6756

Adress: Sturegatan 32, 114 36 Stockholm
Telefonnummer: 08-612 76 88