Frågor eller önskemål?

Du kan alltid nå oss på Rammakarna om du vill göra beställningar eller vill veta mer om vårt utbud av ramar, lister och upphängningssystem.

» Kontakta oss

Köpvillkor

Ändringar och fel

Rammakarna reserverar sig för felaktiga uppgifter på hemsidan rörande såväl pris, format, storlekar som bilder och utseende. Rammakarna förbehåller sig vidare rätten att ändra sådana uppgifter utan att kontakta köparen innan.

Äganderätt och betalning

Äganderätten för samtliga produkter sålda av Rammakarna kvarstannar hos Rammakarna till fullständig betalning är Rammakarna tillhanda.

Kundregistrering

Rammakarna garanterar att samtliga personuppgifter som lämnas till oss hanteras med största sekretess. Detta innefattar namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och övrigt som registreras.
Samtliga uppgifter sparas tre månader efter att de registrerats. Därefter raderas uppgifterna.

Reklamation

Allmänna Reklamationsnämnden bevakar konsumenters rätt, Rammakarna följer AR:s rekommendationer. Om du vill reklamera dina inramningar eller bilder har du rätt göra en reklamation inom 15 dagar från leveransdatum. Ring eller mejla gärna oss så hjälper vi till med din reklamation.

Användarvillkor

Rammakarna förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. Varje gång du använder denna tjänst förbinder du dig att följa gällande villkor.

Sekretesspolicy

Rammakarna förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

Rammakarna skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkorts-nummer, behandlas.

 

Fakta om företaget

Namn: Rammakarna på Östermalm AB

Organisationsnummer: 556582-6756

Adress: Sturegatan 32, 114 36 Stockholm
Telefonnummer: 08-612 76 88